deutsch
Kurdistan & Caucasus 2011

Cycling Turkey, Iraq, Georgia, Armenia and Mountain Karabakh

27th July till 4th September 2011

39 days
3,701 kilometres
40,983 metres in altitude
© 2002 - 2015 Reiseleben.de | Add to Favourites | Press | Home